POMOC DLA KLIENTÓW

POMOC DLA KLIENTÓW

POMOC ZDALNA (ONLINE)

– szybka pomoc (bez instalatora)

– moduł hosta (z instalatorem)

wywoła on pobieranie programu komunikacyjnego, który należy zapisać na dysku komputera, a następnie uruchomić.

-pierwszy wariant (szybka pomoc) nie instaluje nic na komputerze, a jedynie uruchamia program komunikacyjny
-drugi wariant (moduł hosta) jest instalatorem programu komunikacyjnego, dzięki czemu w przyszłości komuter będzie gotowy do przyjęcia pomocy, bez dodatkowych operacji

Przydatne informacje

UWAGA – możliwość odroczenia terminu wykonania przeglądu kasy/drukarki fiskalnej

W związku z niebezpieczeństwem zarażenia się COVID-19 oraz w związku z ustawą z dnia 2. marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych z nimi sytuacji kryzysowych (poz. 374) istniej możliwość odroczenia terminu wykonania obowiązkowego przeglądu technicznego kasy rejestrującej do lipca 2020 roku. Aby z takiej możliwości skorzystać, podatnik musi złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego. UWAGA! wniosek należy złożyć przed upływem terminu wykonania przeglądu.
Wniosku o odroczenie przeglądu

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Sejm przyjął pakiet ustaw związanych z pomocą dla przedsiębiorców i pracowników w związku z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19 – tzw. Tarcza antykryzysowa. poniżej zamieszczam link do bardzo przydatnego opracowania udostępnionego przez firmę Web INnovative Software Sp. z o.o. (wfirma.pl) w tym temacie:

Tarcza antykryzysowa – praktyczne vademecum

 

 • Przy zakupie pierwszego urządzenia lub urządzeń fiskalnych przysługuje zwrot kosztów zakupu z Urzędu Skarbowego do 90%, ale nie więcej niż 700 zł.
 • Istnieje obowiązek ustawowego przeglądu kasy fiskalnej co dwa lata.
 • Numer ewidencyjny nadany w Urzędzie Skarbowym musi być w trwały sposób naniesiony na obudowę kasy.
 • Nagłówek paragonu musi zawierać:
  imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
  adres punktu sprzedaży lub adres siedziby podatnika w przypadku, gdy sprzedaż prowadzona jest w miejscach niestałych,
  Numer Identyfikcacji Podatkowej.
 • Nazwa towaru lub usługi na paragonie musi pozwalać na jednoznaczną ich identyfikację.
 • Na koniec każdego dnia, w którym kasa fiskalna zarejestrowała sprzedaż należy wykonać raport dobowy (przed pierwszą sprzedażą dnia następnego).
 • Raport okresowy (miesięczny) można wykonać do 25 dnia kolejnego miesiąca.
 • Pamięć fiskalna jest przewidziana na min. 1830 raportów dobowych, co odpowiada około 5 lat codziennej pracy. Po tym czasie (po zapełnieniu pamięci fiskalnej) należy wymienić pamięć lub kupić nową kasę fiskalną.
 • Po zakończeniu używania kasy (np. na skutek zakończenia działalności gospodarczej lub wyczerpania pamięci fiskalnej) należy w ciągu 7 dni złożyć wniosek o dokonanie odczytu Pamięci Fiskalnej.
 • Przy zwrocie i reklamacji towaru lub pomyłki w wystawieniu paragonu, należy zachować dany paragon i zacząć prowadzić ewidencję zwrotów i reklamacji oraz oczywistych pomyłek, według informacji zawartych w linku.
 • Podczas każdej interwencji serwisanta należy mieć razem z kasą fiskalną książkę kasy.
 • Kopie paragonów fiskalnych (fizycznie lub elektronicznie) należy przechowywać przez 5 lat.

Link do aktualnego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących:

Close Menu